Ford v Číne vykázal rapídny pokles predaja

Jedna z najznámejších a najväčších amerických automobilových spoločností spoločnosti- Ford, vykázala 26% pokles predaja na čínskom trhu v priebehu 3 rokov. Ford postupne stráca postavenie na trhu s 2. najväčším dopytom po jeho automobiloch na svete.

Ford predal 146 473 automobilov na čínsky trh v štvrtom kvartáli, čo je 14,7% pokles na medziročnej báze. Podľa oficiálneho vyjadrenia Fordu, v roku 2019 predal v Číne 567 854 automobilov. Pri pohľade na predchádzajúce roky môžeme pozorovať najvýraznejší pokles predaja v roku 2018 (37%), po 7% poklese v 2017. Pretrvávajúci trend predaja sa očakáva aj v roku 2020, kvôli tlaku externého prostredia a klesajúcemu trendu celého automobilového segmentu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.