Predznamenáva prepad trhov nástup druhej vlny koronavíru?

Dojem, ktorý je možné pozorovať na finančných trhov, masívnymi odpredajmi rizikových aktív a výkonnosť desať a tridsaťročných štátnych dlhopisov. V niekoľkých amerických štátoch sa taktiež zaznamenal zvýšený výskyt prípadov Covid-19. Pokles akcií držaných domácnosťami hovorí o realite, že pandémia je v súčasnosti najmocnejším hýbateľom globálneho výhľadu v každej krajine.

Brusel plánuje vyčerpať miliardy eur na predbežné nákupné dohody s farmaceutickými spoločnosťami o potenciálnych vakcínach proti koronavírusu, čo je znakom zintenzívnenia úsilia bohatej krajiny o zabezpečenie dodávok akejkoľvek budúcej liečby. Peniaze z fondu EÚ známeho ako nástroj na podporu v prípade núdze by sa zmobilizovali na financovanie úsilia výrobcov o rýchle a rozsiahle očkovanie. Finančné prostriedky by boli zamerané predovšetkým na lieky, ktoré sa tento rok dostanú do klinických skúšok s cieľom hromadnej výroby v roku 2021.

Z nového fondu nebudú čerpať spoločnosti, ktorých výrobná kapacita je iba v USA, keďže Washington naznačil, že chce lieky vyrobené v USA pre seba.

Počiatočný ekonomický optimizmus ustupuje a investori opäť čelia otázke, či sú počas druhej vlny zaručené opätovné prepady trhov na svoje predchádzajúce minimá a znamenie príležitosti na nákup akcií v zaujímavých cenách, alebo FED príde s navýšením podpory trhu a nič z toho sa nebude konať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.