Priemysel v Nemecku by mal spomaliť

Podľa slov organizácie Ifo sa priemyselný sektor v Nemecku v prvom štvrťroku zvýši. Očakávania spoločností sú stále opatrné, pretože koronavírus ešte nemala vplyv na nemeckú ekonomiku. Index manažérov nákupu vo výrobe v Nemecku, ktorý je jedným z hlavných ukazovateľov prognostických prognóz, ukáže budúci týždeň očakávania dopadu vírusu na ekonomiku.

Očakáva sa, že tento rok sa spomalí rast zamestnanosti a miezd, pretože silný automobilový priemysel zápasí so slabším zahraničným dopytom, prísnejšou reguláciou a väčším posunom smerom k elektronickým automobilom.

 
Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.