Protesty proti penzijnej reforme pretrvávajú

Pracovníci pracujúci v energetickom sektore dnes vypli elektrinu najväčšiemu veľkoobchodnému trhu na svete s čerstvými potravinami. Dôvodom sú pretrvávajúce štrajky proti Macronovej penzijnej reforme.

Vypnutie elektriny bolo len symbolické na 90 minút, čím nebol narušený obchod ani skazené potraviny. Odstavenie elektrickej energie mal dopad aj na železničnej kyvadlovej dopravy druhého najrušnejšieho letiska mesta Orly.

Aj napriek dlhotrvajúcim protestov Macron neustupuje od reformy, ktorý by mal stimulovať ľudí k zostávaniu v práci dlhšie. Na druhej strane stoja odbory, ktoré sa odvolávajú, že pracovníci by museli pracovať dlhšie na zaopatrenie plnej výšky dôchodku.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.