Ratingové agentúry očakávajú pochmúrnu budúcnosť

Analýza ratingovej agentúry  S&P Global v stredu zverejnila, že počet firiem alebo krajín, ktorým hrozí zníženie ratingu, sa vyšplhal na rekordné maximum. Hlavným dôvodom je  pandémia spôsobená koronavírusom, čo môže zasiahnuť znížením ratingu celkom 1287 spoločností podľa spoločnosti S&P.

Výhľad spoločností podľa ratingovej agentúry je oveľa horší ako v čase finančnej krízy v roku 2009, kedy znížením bolo ohrozené 1028 subjektov. Navyše v posledných mesiacoch kvôli chorobe covid-19 S&P znížila už takmer 700 ratingov. Negatívny výhľad ratingu má tiež celkom 17 krajín, od Austrálie s najvyšším ratingom AAA po Zambiu, ktoré hrozí bankrot. Negatívny výhľad má tiež tretina všetkých bánk v rozvíjajúcich sa krajinách.

Spoločnosti, ktoré by v blízkej dobe mohli spadnúť z investičného stupňa na stupeň neinvestičný je taktiež na svojich maximách. Spoločnosť, ktoré padli do neinvestičnej skupiny sú: Ford, Kraft Heinz, Renault, Delta Air Lines a Macy ‚s.

Úverový rating je v súčasnosti jeden z hlavných výpovedných znamenaní o stave spoločností pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému štátu alebo inému subjektu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.