Ropa naskočila na zelenú vlnu

Ropa počas tretieho obchodného dňa zaznamenala výrazný rastový deň po tom, čo Saudská Arábia a Rusko oznámili obmedzenie produkcie čierneho zlata. Ropa sa v posledných dňoch dotkla svojho viac ako ročného minima na úrovni 50 USD za barel. Dôvodom je hlavne koronavírus, ktorý zaznamenal už skoro 500 prípadov nakazenia. Futures kontrakty vzrástli po tom, čo technické indikátory indikovali prepredanosť, po prepade ceny o viac ako 20% v Januári.

Pred pár dňami trh zaplavili údaje o prepade dopytu po rope zo strany Číny o 3 milióny barelov denne, čo predstavuje približne 20% celosvetovej spotreby ropy. Koronavírus má taktiež negatívny dopad na leteckú prepravku. Z dôvodu obmedzenia šírenia nákazy boli mnohé lety zrušené.

Saudská Arábia sa taktiež vyjadrila, že je pripravená prehĺbiť output ropy ešte viac, ak bude pokračovať ohrozenie koronavírusu. Saudská Arábia musí pružnejšie reagovať na zmenu ceny ropy v porovnaní s Ruskom, keďže príjmy štátneho rozpočtu závisia na vývoji ceny ropy na trhoch.

OPEC+ (OPEC+Rusko) sa na zasadnutí dohodli znížiť produkciu ropy o minimálne 500 000 barelov denne a nevylučuje sa možnosť zníženia až o dvojnásobok. Ak by nastali výrazné zmeny na strane ponuky alebo dopytu v budúcnosti aliancia zvolá mimoriadne zasadnutie ďalší týždeň.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.