Ruská ekonomika sa nachádza v izolácií od globálneho kolapsu

Napriek tomu, že ekonomiky po celom svete zažívajú krízu spôsobenú COVID-19, ruská ekonomika podľa The Economist nevykazuje žiadne väčšie známky paniky. Dôvod? Tamojšie hospodárstvo je menej náchylné na vonkajšie šoky, nakoľko sa posledných 6 rokov izoluje.

Po tom, čo Putin nezákonne anektoval Krym a spustila sa vojna na Ukrajine sa odštartoval kolotoč uvaľovania sankcií Západu na Rusko a Ruska na Západ. Cieľom ruskej ekonomiky je odvtedy budovanie opevnenej ekonomiky, ktorá dokáže odolať veľkým šokom.

S tým súvisí aj fakt, prečo s tamojšou ekonomikou, nezamával ani prudký prepad ropy, ktorá tvorí dve tretiny vývozu. V roku 2017 totiž bolo stanovené pravidlo, aby bol rozpočet krajiny postavený na cene ropy 40 USD za barel a všetko nad touto úrovňou bolo presunutú do fondu pre problémové obdobia, ktorého objem 1. marca presahoval objem 7,3 percenta.

Rusko vďaka tomuto opatreniu v súčasnosti disponuje jednými z najväčších devízových rezerv  na svete v hodnote 570 miliárd USD. „Sme chránení pred externými šokmi a zahraničnými nepriateľmi, pretože máme moderné zbrane, rakety a tiež zlaté a devízové rezervy,“ vyjadril sa Oleg Vjugin, ktorý predtým pracoval v ruskej centrálnej banke a na ministerstve financií.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.