Rusko spustí medzníkový plynovod do Číny

Ruský prezident Putin a čínsky Xi zverejnili výstavbu plynovodu, ktorý bude prepravovať zemný plyn zo Sibíri do severovýchodnej Číny.

Plynovod by mal smerovať na východ, aby zmiernil dopad finančných sankcií uvalených na anexiu ukrajinského Krymu v roku 2014.

Rusku sa snaží obsiahnuť trh aj mimo Európy. Je to tiež preto, že Moskva už počíta s dvoma významnými energetickými projektami – plynovod Nord Steam 2 v Baltskom mori do Nemecka a plynovod TurkStream do Turecka a južnej Európy.

Ropovod Sibír o dĺžke 3 000 km bude prepravovať plyn z polí Chayandinskoye a Kovytka vo východnej Sibíri. Projekt by mal trvať tri desaťročia a pre ruské štátne pokladnice vygenerovať približne 400 miliárd dolárov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.