Shell očakáva znížené vyhliadky

Spoločnosť Royal Dutch Shell dnes zverejnila znížené vyhliadky na štvrtý kvartál tohto roku. Dôvodom sú zníženie produkcie ropy vo výške približne 2,3 miliardy dolárov v tržbách. Súčasné odhady sú na úrovni od 6,5 do 7 miliónov barelov denne v štvrtom kvartáli. Predchádzajúce očakávania boli na úrovni približne 6,65 do 7,05 milióna barelov denne. Dopad zníženia tržieb sa odzrkadlí aj na ich kapitálových výdavkoch v nasledujúcom roku. Kedy sa očakáva zníženie vyhliadok v internavale 24 až 29 miliárd dolárov, čo je dolná hranica už predikovaných výdavkov. Hlavným dôvodom je spomaľovanie dopytu po procyklickej komodite hlavne z Číny- naväčšieho dopytovateľa na trhu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.