Situácia v Grécku naberá pozitívny vývoj

Po rokoch úsporných opatrení sa situáciu okolo Grécka začala zlepšovať: kapitálové kontroly prispievajú k prílevu zahraničného kapitálu resp. investícií do krajiny. Dôvera v grécke dlhopisy je aktuálne vyššia ako pred pár rokmi, čo sa odráža aj v cene a výnose gréckych dlhopisov, no netreba zabúdať na stále veľké riziká v krajine. Ekonomické dáta ukazujú, že ekonomika rástla tempom 1.9 percenta za druhý kvartál 2019, čo je pozitívne, vzhľadom na zhoršujúci sa výhľad v iných krajinách eurozóny, kde môžeme vidieť známky spomalenia ekonomiky, napr. v Nemecku alebo Taliansku, ale aj u väčšiny krajín EÚ, kde museli upravovať odhady rastu smerom nadol. Podľa predpovede eTrader, bude rast pokračovať aj v 3. kvartáli, vzhľadom na ďalší prílev kapitálu do krajiny.

Zahraničný kapitál pomáha gréckej ekonomike, ale takisto treba spomenúť, že najväčšie investície v krajine pochádzajú z Ruska a Číny.

Pozitívnym signálom smerom ku gréckemu rastu je trh s nehnuteľnosťami, ktorý taktiež zaznamenáva fázu „prebudenia“. Netreba však zabúdať na veľmi veľký dlh Grécka, ktorý svojim spôsobom ohrozuje celú eurozónu. Novinkou z posledných týždňov je ukončenie kapitálových kontrol. Toto môže znamenať ďalší krok dopredu v potenciálnej stabilite. Tieto signály môžu naďalej pozitívne vplývať na dodatočnú investičnú aktivitu v tejto krajine. Aj keď zahraničný kapitál by mohol pomôcť krajine v ďalšom ekonomickom raste „ak všetko pôjde dobre“, netreba zabúdať, že kvôli slabým ekonomikám a teda aj kvôli Grécku sa dlhodobo pohybujú úrokové sadzby na minimálnych úrovniach . Opätovné spustenie kvantitatívneho uvoľňovania je tiež ďalší stimul z pohľadu ECB na podporu týchto ekonomík. Grécko stále zostáva pod drobnohľadom investorov a analytikov, napriek zlepšujúcej sa ekonomickej situácií. Existujú názory, že dlh sa neznižuje výrazným tempom ale minimálnym, ktorý je potrebné pre udržanie dôvery.

Aj keď nie príliš veľké ale zatiaľ postupné zlepšovanie v oblasti HDP a dlhu v gréckej ekonomike na tieto správy reagujú aj cenné papiere. Výnos na 10-ročných vládnych dlhopisov (gréckych) padol na 1.268 percenta, teda na rekordne nízku úroveň. Rozdiel medzi nemeckými, ktoré majú najlepší rating a gréckymi sa tak znížil na 165 bázických bodov. Investori očakávajú zlepšenie ratingu Grécka od Standard & Poors. Toto je však veľmi špekulatívna otázka, pretože za posledné mesiace výnosy všetkých krajín klesli pomerne rýchlo. Medzi hlavné dôvody môžeme zaradiť veľmi uvoľnenú menovú politiku ECB, ktorá podporuje trh s dlhopismi prostredníctvom nízkych úrokových sadzieb a kvantitatívneho uvoľňovania. Samozrejme za väčší dopyt po dlhopisoch môže aj globálna ekonomicko-politická situácia.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.