Pogoji poslovanja


Vrste naročil

Etrader svojim strankam zagotavlja naslednje vrste naročil: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Demo račun

Demo račun je omejen na 30 dni, po poteku pa imate možnost prehoda na LIVE račun.

Vrsta računov

Tip računa

Etrader svojim klientom omogoča naslednje:

  • Plavajoči (typical)* spread; obstaja možnost, da razmere na trgu povzročijo, da se razmiki razširijo ali skrčijo preko tipičnih vrednosti razmikov
  • Široka raznolikost instrumentov za trgovanje ( Forex, plemenite kovine in CFD-ji )
  • Trgovanje s standardnimi velikosti lotov
  • Stroški trgovanja, že od 3pip-a za valutni par EUR/USD
  • Minimalni polog je 250€
  • Vzvod 1:100 za profesionalne stranke

 

*Zahtevana marža za odprtje novih pozicij se izračuna glede na nov znižan

Swaps

Stroški bodo obračunani ob koncu vsakega delovnega dne. Trojne zamenjave bodo zaračunane v sredo.

Upravljavska provizija

Upravljavska provizija za držanje fizičnih delnic bo obračunana na koncu vsakega delovnega dne. Vendar ob sredah se bo potrojila.

Margin Call

Stranke bodo opozorjene na platformi na 100% ravni cene, da se približujejo avtomatski likvidaciji njihovega položaja. Stranke bodo dobile le avtomatično obvestilo poziv h kritju, če so prijavljeni v svojo trgovalno platformo. Zato strankam svetujemo, da se prijavijo na njihovo trgovalno platformo na osnoven način, da se zagotovi ustrezno spremljanje njihovega lastniškega kapitala in vseh pomembnih obvestil. Stranke so tudi opozorjene, da v trenutku, ko stopnja prostih sredstev pade pod 50%, platforma samodejno likvidira njihove pozicije.

Zaščita pred negativnim stanjem

Naše stranke ne morejo izgubiti več kot sredstva, ki jih imajo na svojem računu.

Prilagoditve dividenda:

Delnice in Cash Indeksi odražajo korporacijskih dejanj, tako da bodo upravičeni do izplačila dividend, če bo dolgo in se zaračuna dividend, če bo kratek. Če prilagoditev dividend velja za delnice in Cash Indeksi, za katere vaše trgovine nanaša, in vaše trgovine je bil odprt ob zaključku poslovanja na zadnji naših trgovalnih dni pred ustreznim datumom ex-dividend bomo uporablja popravek dividend. V primeru CFD poslov, ki se nanašajo na posamezne delnice, bo uporabljena prilagoditev dividend, kot sledi:

  • Stranke, ki imajo dolgo posamezno delnico CFD in Cash Indeksi pozicije bo nakazana prilagoditev ex-dividend.
  • Stranke, ki imajo kratek posamezno delnico CFD in Cash Indeksi pozicije bo obremenjen prilagoditev ex-dividend.

Prosimo, upoštevajte, da se dividende lahko obdavčijo tudi (če je primerno). Družba lahko prekine ali spremeni nastavitev dividende odvisen od sprememb zakonodaje, regulativnega sistema, davčne stopnje in zlasti zahteve davčni odtegljaj v pristojnem davčnem organu.

Maintanance provizija:

Pristojbina v višini do 100 evrov se bo obračuna mora vaš Trgovanje račun neaktivnosti ali mirujočem stanju v roku 1 meseca, kot je opredeljeno v pogojih poslovanja. Pristojbina maintanance bo enaka manjša od preostalega zneska na računu ali 100 EUR (ali enakovredno uporablja za izbrano valuto), obračuna mesečno.

FTT:

Za vse transakcije v italijanskih CFD in ITA40 velja FTT (davek na finančne transakcije). Davek se obračuna kot fiksna pristojbina, povezana z nominalno vrednostjo transakcije, kot je navedeno spodaj: * Do 2.500 €: 0.25 EUR * 2.500-5.000 €: 0.5 EUR * 5.000 do 10.000 €: 1 EUR * 10.000 do 50.000 €: 5 EUR * 50.000 do 100.000 €: 10 EUR * 100.000 do 500.000 €: 50 EUR * 500.000 € – 1.000.000 €: 100 EUR * Več kot 1.000.000 EUR: 200 EUR

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena