Stane sa Švajčiarsko najbezpečnejšou menou počas krízy?

Dopyt investorov po švajčiarskej mene, ktorá sa už obchoduje na päťročnom maxime, sa zvýši s tým, ako bude ekonomika krajiny počas recesie prekonávať výkony ostatných, predpovedajú stratégovia spoločnosti UBS Group AG.

„Švajčiarsko vstupuje do tejto recesie s vynikajúcou kreditnou kvalitou a jej pandemická zdravotná situácia je pod kontrolou,“ napísali v poznámke klientom stratégovia UBS Thomas Flury a Gaetan Peroux. „Jej hospodárstvo by preto malo byť v porovnaní s ostatnými regiónmi relatívne dobre.“ Ekonomický dopad ďalšieho poklesu eura voči franku by mal byť obmedzený, pretože švajčiarsky cestovný ruch a mnoho vývozných odvetví už trpí poklesom aktivity.

Len na úrovni 1,03 frankov za euro by hospodárstvo čelilo vážnejším dôsledkom, uviedla UBS. Menový pár sa v súčasnosti obchoduje na približne 1 052 frankoch.

Švajčiarska národná banka minulý mesiac uviedla, že na devízovom trhu agresívnejšie predáva franky, aby potlačila zhodnotenie.

Vzhľadom na pravdepodobnosť ďalšieho oslabenia eura by investori mali zaistiť svoju expozíciu voči spoločnej mene, navrhla UBS.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.