Tesla ďalší príjme úver od čínskych bánk

Výrobca elektrických automobilov dnes zverejnila prijatie dlhu v objeme 1,4 miliardy dolárov. Dlh na päť rokov má slúžiť na zariadenie Šanghajskej fabriky, no podľa ďalších zdrojov má tento úver poslúžiť na splatenie už existujúceho dlhu.

Čínske banky už tento rok poskytli Tesle 12-mesačný úver v objeme 0,5 miliardy dolárov, ktorý má byť splatený 4. marca 2020. Podľa zdrojov nový úver bude slúžiť na splatenie spomínaného úveru.

Úročenie nového úveru bude na úrovni 90% ročnej čínskej trhovej úrokovej sadzby, rovnako ako súčasný dlh. Úročenie takýmto úverom poskytujú čínskej banky len klientom s najlepšou kredibilitou.

Ako sa Tesla vysporiada s nabaľovaním ďalších dlhov už na súčasné dlhopisy? Vďaka súčasným rekordným úrovniam cien sú rúžové okuliare alebo pozitívny scenár reálnejší?

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.