Thompson Reuters vymenoval nového CEO

Thomson Reuters Corp. dnes zverejnil, že za svojho nového výkonného riaditeľa vymenoval bývalého prezidenta Nielsen Holdings Plc. za nástupcu Jima Smitha.

Reuters News oznámila aj vyššie ako očakávané príjmy za štvrtý štvrťrok a vykázala 60% medziročný nárast prevádzkového zisku, ktorému pomohli nižšie náklady a investície po oddelení obchodu s financiami a rizikami.

Nový výkonný riaditeľ bude Hasker, naposledy vedúci pracovník v hollywoodskej talentovej agentúre CAA a hlavný poradca spoločnosti TPG Capital, nastúpi na pozíciu od 15.marca

Thomson Reuters si v roku 2020 vykázal predpovedaný cieľový rast príjmov vo výške 4% až 4,5% a uviedol, že jeho marže budú o niečo vyššie, ako predpokladala v októbri a tiež nad úrovňou 2019. Spoločnosť vykázala tržby vo výške 1,58 miliárd dolárov najmä zo svojich troch najväčších divízií: právnickej a daňovej a účtovníckej. Divízia Reuters News zaznamenala organický príjem 164 miliónov dolárov, čo predstavuje nárast o 5 percent.

„Ak sa ma pýtate, na čo som najviac hrdý, sú ľudia v Thomson Reuters a na to, čo robíme každý deň, a rozdiel, ktorý robíme na svete,“ povedal Smith v rozhovore. Pokiaľ ide o Haskera, Smith dodal, „ide zamerať sa na … zrýchlenie tempa rastu a nové plány, a myslím si, že to bude schopný urobiť. “

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.