Trh ohúrený Amazonom

Kapitálový trh dnes ovládol Amazon zverejnením úžasných hospodárskych výsledkov. Technologický gigant by mal podľa analytikov v nasledujúcich 2 rokoch vzrásť o skoro 60%. Analytici RBC Capital zvýšili svoje očakávania cieľovej ceny z 2700 USD na 3200 USD.

Tržby z poskytovania cloudových služieb vzrástli na 9,95 miliárd dolárov, čím prekonali očakávania analytikov 9,84 miliárd dolárov. Prevádzková marža v roku 2019 by mala rásť vďaka zlepšovaniu efektívnosti. Za rastom stála hlavne ich domovská základňa, Severná Amerika doručovacím jedno dňovým programom. Nárast zaznamenali na medziročnej báze zariadenie Alexa, webové služby Amazonu a rasty výnosov z reklamy.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.