Trump uvalí nové clá na Argentínu a Brazíliu

V pondelok sa Trump vyjadril, že uvalí clá na dovoz železa a oceli z Argentíny a Brazílii. Dôvodom je podľa jeho slov, umelé devalvovanie svojich mien, aby boli exportne konkurenčnejší. Veľkú ranu zažili oceliarske spoločnosti, ktoré podľa ich slov tento postup neočakávali, keďže devalvácia je vykonštruovaná zámienka Trumpa bez podložených údajov o tomto konaní vládou.

Trump tento výrok zverejnil len svojim Tweetom no bližšie sa zatiaľ nevyjadril k tejto téme. Čo týmto krokom Trump sleduje a či bol to len výkrik do tmi nevieme, no blízkom čase sa určite dozvieme.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.