Volkswagen prompte reaguje na hrozby spojené s pandémiou

Spoločnosť Volkswagen  pozastaví výrobu automobilov v Rusku pre nedostatok dodávok spôsobený prepuknutím koronavírusu v Európe.

Výroba sa zastaví od 30. marca do 10. apríla v automobilovom závode v Kaluge a montážnej linke v Nižnom Novgorode.

Volkswagen minulý týždeň uviedol, že jeho závody v Európe sa dočasne odstavia na dva týždne z dôvodu rozšírenia koronavírusu, ktorý infikoval viac ako 330 000 ľudí na celom svete, pretože výrobcovia automobilov na celom svete zatvorili továrne, aby chránili pracovníkov a reagovali na klesajúci dopyt.

„V súčasnosti dokážeme našim predajcom a klientom poskytovať stabilné dodávky automobilov a náhradné diely,“ uviedla skupina Volkswagen.

Na druhej strane sa nemecké združenie automobilového priemyslu VDA (ktorej členom je aj Volkswagen) snažia aktívne bojovať proti pandémii. V minulosti VDA vyhlásilo, že jeho členovia pomôžu vybudovať a dodať zdravotnícke vybavenie na boj proti koronavírusu, varovali však, že budú musieť spĺňať normy a procesy lekárskeho priemyslu.

BMW a Volkswagen a iní sa zaviazali pomôcť pri výrobe a dodávke nemocničných ventilátorov a tvárových masiek pomocou 3D tlačiarenských strojov, pretože vlády sa snažia obmedziť krízu.

Akcie spoločnosti Volkswagen po vyjadrení o obmedzení dodávok do Ruska zaznamenali viac ako 9% rast.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.