Vracia sa Boeing na rastový trend?

Po pádoch lietadiel typu Boeing 737 MAX, následnom vyhodení šéfa divízie a obvineniach spojených s touto kauzou zaznamenala spoločnosťou s najväčším postavením v indexe Dow Jones, spoločnosť Boeing po zverejnení svojich nových objednávok nárast o viac ako 4,7%.

Podľa údajov poskytnutých spoločnosťou S&P Global Market Intelligence sa v druhom kvartáli tohto roku sa objem voľných peňažných tokov spoločnosti Boeing znížil na záporné hodnoty. V treťom kvartáli sa hotovostné straty takmer strojnásobili na 2,9 miliardy dolárov.

Za hlavným rastom akcií v posledných týždňoch stojí zaznamenané dvojnásobné zníženie počtu Boeingov 737 MAX do opravy a následné zverejnenie zvýšenie objednávok Boeingov súkromnými spoločnosťami.


            
Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.