Vzťahy medzi EÚ a USA sa vyostrujú

Krehké vzťahy medzi USA a eurozónou sa vyostrujú po tom, čo Nemecko odmietlo dodržať svoj záväzok minúť 2% svojho HDP na obranu. Najväčšia a najbohatšia krajina v Európskej únii nemá funkčné letectvo a námorníctvo a je úplne závislá od bezpečnostných záruk USA. S otázkou výdavkov na obranu úzko súvisí rastúca energetická závislosť Nemecka od Ruska. Napriek odporu Spojených štátov a 15 európskych krajín je Nemecko rozhodnuté dokončiť plynovod Nord Stream 2, ktorý ďalej zvýši pákový efekt Ruska ako dodávateľa energie do Európy. Spojené štáty vynakladajú miliardy dolárov ročne na obranu Európy pred rastúcimi hrozbami Ruska, no súčasná nemecká energetická politika zvyšuje priľnavosť Ruska nad Európou.

USA ako prvé vystúpilo proti čínskej spoločnosti Huawei s obvinením, že vytvára na svete kybernetickú hrozbu spojenú so špionážou krajín. Následné kroky Donalna Trumpa bolo vyzvanie spojencov, medzi ktorými je aj Európska únia, aby nepovolili čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei zúčastniť sa na jej mobilnej sieti novej generácie. vo februári 2020, keď Čína hrozila odvetou proti nemeckým výrobcom automobilov, čínsky Huawei dostal výnimku.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.