Walt Disney šokuje

Walt Disney včera po uzavretí trhu zverejnilo hospodárenie za štvrtý kvartál tohto roka. Aj, keď tržby spoločnosti mierne sklamali očakávania analytikov, zisky výrazne prekonali očakávania o 12 centov USD na akciu.

Za týmto rastom stoja najmä štúdiová divízia a biznis s prenájmom kancelárii. Tržby štúdií medzikvartálne rástli 52%, čo bol hlavným zdrojom rastu. Ťahúňmi boli najmä brandy Marvel a Star Wars.

Mierny pokles zaznamenala relatívne mladšia streamovacia divízia Disney+, aj napriek navýšením výdavkov na prerazenie medzi streamovacie spoločnosti. Operatívne straty zaznamenali nárast vo výške 900 miliónov USD. S týmto vývojom je spojený nový projekt direct-to-consumer, na ktorý spoločnosť zdvojnásobila od posledného kvartálu výdavky, no výsledok sa zatiaľ nedostavil. Dôvodom môže byť príliš krátky časový horizont, no pravdepodobnejší príliš silný konkurenčný boj.

Walt Disney zaznamenal nárast hodnoty akcií viac ako 4,6% pár hodín po zverejnení výsledkov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.