WeWork ide do boja so SoftBank

Spoluzakladateľ WeWork Adam Neumann podal v pondelok podal žalobu proti japonskej banke SoftBank Group Corp a jej fondu Vision za ukončenie ponuky vo výške 3 miliárd dolárov pre akcionárov.

Ponuka bola súčasťou balíka na záchranu vo výške 9,6 miliárd dolárov, ktorý SoftBank v októbri odsúhlasila so spoločnosťou WeWork a dala jej kontrolu nad spoločnosťou. Od tej doby miera obsadenosti WeWork rapídne klesla uprostred pandémie COVID-19.

SoftBank v apríli vyhlásila, že nebude pokračovať v ponuke, pretože nebolo splnených niekoľko predpokladov, čo frustruje menšinových akcionárov WeWork, ktorí očakávali vyplatenie. Medzi investorov patril aj Adam Neumann.

„Zneužívanie spáchané spoločnosťami (SoftBank) a SBVF (SoftBank Vision Fund) je také drzé, že podnietili právne kroky osobitného výboru predstavenstva WeWork,“ uviedla žaloba podaná na Delaware Court.

Nezávislý osobitný výbor zložený z Bruce Dunlevie, ktorý je generálnym partnerom akcionára spoločnosti WeWork Benchmark Capital, a Lew Frankfort, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti luxusnej kabelky Coach, tiež podal žalobu, ktorá rozhodnutie SoftBank o ukončení ponuky ukončila protiprávnym.

Advokáti SoftBank spochybnili právo osobitného výboru zastupovať menšinových akcionárov, ktorý komisia minulý mesiac zamietla.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.