Zasiahne koronavírus automobilový sektor?

CEO spoločnosti Bosch dnes varoval, že koronavírus môže zasiahnuť svetovú dodávateľskú sieť automobilového sektora. Teória najväčšie nemeckého automobilového sektora sa opiera o jej závislosť na Číne.

Bosch má v Číne základňu pre export elektromotorov, prevodovky a výkonovej elektroniky pre elektromobily. V meste z ktorého sa vírus začal šíriť- Wuhan má Bosch dva závody, ktoré vyrábajú riadiace systémy a termotechnológie, s približne 800 zamestnancami. O infekciách neboli hlásené zatiaľ žiadne správy. No z dôvodu nového roku a predĺženia sviatkov do 3.februára nemôžu to s určitou presnosťou povedať.

Bosch je v Číne má 23 automobilových výrobných závodov na viac ako 60 miestach na najväčšom automobilovom trhu na svete, ktorý je domovom najväčšej pracovnej sily Bosch mimo Nemecka.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.