Zlato ako možná investícia v nejasnej budúcnosti

Súčasná pozitívna korelácia akcií a zlata sú možným znakom toho, že akciové trhy nemuseli dosiahnuť ešte svoje úplne dno a trh so zlatom má ešte veľký priestor pre rast. Spúšťačom by mohla byť pretrvávajúca pandémia a s ňou spojené možné predĺženie blokovacích obmedzení v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov. Štáty produkujúce ropu, ktorých mena koreluje s cenou ropy sa budú pravdepodobne snažiť byť menšou mierou závislé na vývoji ropy, diverzifikovať svoje devízové rezervy a získavať fyzické zlato rovnako ako aj ľudia v týchto krajinách.

Analytik Bank of Amerika, Kyle Bass porovnáva súčasnosť na trhu so zlatom s aprílom 2011. Tesne po  znížení úverového ratingu USA, cena zlata explodovala na rekordnú úroveň 1 900 dolárov. Podľa jeho vyjadrenia, hlavným dôvodom jeho dlhodobého býčieho pohľadu na zlato je to, že Fed nemôže tlačiť zlato, na rozdiel od všetkých ostatných aktív, tlačením dolárov. Jeho teória je podložená výrazným rastom štátneho dlhu väčšiny štátov a výhľad poklesu HDP v 2Q20 medziročne o 30%, čo je najstrmší kolaps v modernej histórii.

Aj, keď sa volatilita zlata v súčasnosti zvýšila s turbulenciami na trhu, vo veľkej miere zaostávala za ostatnými triedami aktív, ako napríklad akcie alebo ropa. Volatilita zlata v posledných dvoch mesiacoch viac-menej korelovala menami známymi ako bezpečné meny: japonský jen alebo švajčiarsky frank.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.